Partneringavtal klart för Kungälvs sjukhus om- och tillbyggnad

Skanska utsågs till byggentreprenör i den upphandling som Västfastigheter gjort för Kungälvs sjukhus till- och ombyggnad.

Avtalet är ett s.k. strategiskt partneringavtal, vilket innebär att man tecknar ett långsiktigt ramavtal med entreprenören, utan att i detalj ha fastställt projekten under avtalsperioden.

Målet är att byggarbetet ska påbörjas under våren. Byggtiden beräknas till cirka fem år.