Arkitekttävlingen avgjord

Förslaget "Congehella Care" gick segrande ur den arkitekttävling som pågått under vintern. Fem arkitektbyråer har haft i uppdrag att utforma förslag på en ny vårdbyggnad för Kungälvs sjukhus. Det vinnande förslaget hade utformats av Sweco och Aart architects.

Juryn skriver i sin motivering bl.a. att kommunikationer och samband är lösta på ett bra sätt och med god orienterbarhet. De nya vårdbyggnadernas utformning med olika höjd och längd på flyglarna och med den något vinklade grupperingen medför ett bra samspel med det befintliga sjukhuset så att dess karaktär bibehålls och utvecklas.

Fasadstudier, bilder av entré och interiörer visar stora arkitektoniska kvaliteter. Entréhallens utformning djupt in i byggnaden fram till korridoren för vägval medför en bra orienterbarhet för besökande.

Vårdavdelningarna är väl genomarbetade och uppfyller kraven på en god patientmiljö. Enheterna för vårdteamen är koncentrerade och trevligt utformade med små ”torg” som medför en minskad korridorkänsla. Det enskilda vårdrummet har en bra form och ger bra visuell kontakt.