De nya vårdavdelningarna tar form

Om elva månader kommer den södra delen av sjukhusets nya vårdbyggnad att vara inflyttningsklar. Under hösten går flera grupper på rundvandring i byggnaden för att se hur de nya vårdavdelningarna tar form.

Arbetena pågår för fullt på samtliga våningsplan, men på det nedre våningsplanet ser man alltmer tydligt hur den nya avdelningen kommer att se ut.

Mest slående är de rymliga ytorna: en avdelnings totala yta ökar från dagens ca 650 m2 till ca 1800 m2. Varje avdelning får flera dagrum och en patientmatsal med tillhörande avdelningskök. Det är också påfallande ljust i byggnaden – så gott som alla ytor har dagsljus från rejält tilltagna fönster.

Patientrum i den nya vårdbyggnaden.
Patientrummen i den nya vårdbyggnaden börjar bli klara; vårdrumspaneler, element m.m. är installerade.
Badrum med toalett.
Till varje patientrum hör ett eget badrum med toalett. Även här börjar installationerna bli klara.

 

Dagrum
Varje vårdavdelning kommer att ha fyra dagrum för patienterna.
Avdelningsköket
Skåpsinredningen i avdelningsköket, som ligger i direkt anslutning till patientmatsalen, börjar komma på plats.