Den södra delen av vårdbyggnaden slutbesiktigad

Förbindelsegång mellan det befintliga sjukhuset och den nya vårdbyggnaden.
Förbindelsegången mellan det befintliga sjukhuset och den nya vårdbyggnaden löper över en av de nyanlagda innergårdarna.

Den södra delen av Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad är nu slutbesiktigad. Byggnaden övergår därmed från Skanska till Västfastigheter och Kungälvs sjukhus.

Representanter för Kungälvs sjukhus och Västfastigheter kunde i tisdags, den 1 oktober, kvittera ut nycklar till vårdbyggnaden och gå en första tur på de färdigställda vårdavdelningarna.

Nu väntar ett intensivt förberedelsearbete inför den första vårdavdelningens inflyttning i mitten av november. Redan den här veckan kommer den första leveransen med möbler; framför allt till patient- och personalmatsalar samt teamstationer.

I mitten av oktober kommer möbler till patientrummen, och då kommer även konsten i kulvertarna att monteras upp. I slutet av oktober sätts konsten upp i patientrummen. 

Korridor i förbindelsegång i den nya vårdbyggnaden.
Korridor i en av förbindelsegångarna i den nya vårdbyggnaden.
Korridor inne på en vårdavdelning.
Skyltningen är på plats i de nya avdelningskorridorerna.
Avdelningsstation.
Avdelningsstationen är placerad mitt i vårdavdelningen.
Patientmatsal.
Mittemot avdelningsstationen ligger patientmatsalen, som väntar på att möbleras.
Personalkök.
Personalutrymmena blir större. Personalköket angränsar till personalrummet.
Innergård i anslutning till den nya vårdbyggnaden.
Innergårdarna har fått nya planteringar och bänkar.