920 pålar stöttar upp den blivande vårdbyggnaden

Under hösten och vintern har 920 pålar slagits ned i den leriga marken väster om sjukhuset.

Pålarna, vilka går som längst 25 meter ner i marken, ska stabilisera grunden för den nya vårdbyggnaden.

Jimmy Johansson, Skanskas projektchef för den nya vårdbyggnaden – vad väntar härnäst?

– På sistone har vi jobbat med schakten – alltså att vi gräver ur befintliga jordmassor ned till nivån under källargolvet. Totalt ska vi forsla bort nästan 45000 kubikmeter lera. Därefter ska vi gjuta källargolvets  bottenplatta samt väggar och valv.

Vad mer kan vi se fram emot under våren?

– I mitten av maj kommer vi att få hit en riktigt stor byggkran eftersom vi då ska börja montera stommen för väggarna till den södra vårdbyggnaden. Det innebär också att det kommer att börja gå många tunga transporter på vägen in till byggarbetsplatsen. Vi räknar med att bli helt klara med stommen för den södra vårdbyggnaden framåt jul.