Uppstartsmöte om konsten till Nya Kungälvs sjukhus

Arkitekt Pernilla Nordén, konstkonsult Cecilia Hjelm samt konstnärerna Anna Persson, Marie Isaksson och Agneta Spångberg.

280 vårdrum ska förses med varsitt unikt konstverk och ett omfattande kulvertsystem ska utsmyckas. I förra veckan samlades bl.a. tre av de konstnärer som arbetar med Nya Kungälvs sjukhus konstnärliga gestaltning för ett gemensamt uppstartsmöte.

Mötet syftade dels till att de inblandade parterna – konstnärer, projektledare, arkitekt och byggledare – skulle få en chans att träffa varandra och ställa frågor, dels till att gå igenom tidsplanen och olika praktiska förutsättningar.

– Det handlar till exempel om sådana praktiska detaljer som hur verken ska monteras, förklarar Cecilia Hjelm, konsult på Västfastigheters konstenhet. Det är långt till 2019 när verken ska sättas på plats, men det är viktigt att det blir rätt från början.

Både Marie Isaksson och Agneta Spångberg, som utformar verk i emalj respektive keramik till vårdrummen, har påbörjat sina arbeten. Konsten till kulvertarna, som Anna Persson skapar, kommer att påbörjas i höst efter det att man kunnat gå igenom kulvertsystemets slutliga utformning och färgsättning.

Utöver ovanstående uppdrag arbetar även Alexandra Kern med insynsskyddande, konstnärlig gestaltning på glasväggar och Jennifer Forsberg med skulpturer till sjukhusets utemiljö.