Förhandstitta på Kungälvs sjukhus nya patientrum

Det patientrum som byggts upp som prototyp för de nya patientrummen är nu möblerat och inrett. Den 10 maj välkomnas alla intresserade att besöka rummet.

I sjukhusets nya vårdbyggnad kommer alla inneliggande patienter att ha ett eget rum med tillhörande toalett-/duschrum. På så sätt ökar patientsäkerheten och risken för smittspridning minskar. Det patientrum som byggts upp som prototyp är nu möblerat och inrett, och under april har sjukhusets anställda kunnat besöka rummet, testa det utifrån olika aspekter samt lämna synpunkter.

Den 10 maj kl. 17.00–19.00 välkomnas allmänheten till en publik visning av rummet. I samband med detta kan man även lyssna till ett kort föredrag om Kungälvs sjukhus i framtiden samt ta del av en utställning där bl.a. förslaget till kulörsättning presenteras. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor till medarbetare som deltagit i arbetet med patientrummets utformning och dess inredning.

Byggstart för den nya vårdbyggnaden planeras till augusti. 2019 beräknas sjukhuset kunna öppna de nya vårdavdelningarna för patienterna.