Möbler och inredning – mer än tycke och smak

Funktion och tillgänglighet – det är två av utgångspunkterna när ett koncept för möbler till de nya patientrummen ska tas fram.

Sedan i september finns en arbetsgrupp som tittar på hur patientrummen i den nya vårdbyggnaden ska inredas. Rummen ska förses med säng, sängbord, karmstol, soffa och ett soffbord.

– Framför allt tittar vi på funktionen så att det ska passa överallt eftersom inredningen ska vara likadan på alla avdelningar och patientrum, säger Susanne Thuresson Jähnke, verksamhetscontroller och sammankallande i arbetsgruppen.

Funktionellt för så många som möjligt

Funktionen innefattar både användbarheten – att en stol till exempel har en tillräcklig bredd och en höjd som gör att den är bekväm för så många som möjligt – och att den ska vara lätt att sköta om ur hygiensynpunkt. För en soffa betyder det att den bör ha en klädsel som är lätt att torka av.

– I december kommer vi att få hit möbler som vi ska provmöblera patientrummet med, säger Susanne. Det är inte exakt de möblerna som sedan kommer att beställas, men vi kommer att kunna testa funktionen och om det gör att rummet blir bra att vistas och arbeta i.

Inredningsgruppen består av tio personer: två arkitekter, en person från regionens upphandlingsenhet samt sju medarbetare från sjukhuset. Gruppen har under hösten gjort studiebesök på Angereds närsjukhus och Tehuset på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

– Det var intressant att höra hur man har tänkt om inredningen på respektive sjukhus. På Angereds närsjukhus har man valt de fyra elementen – jord, luft, eld och vatten – som sammanhållande tema och arbetat med ganska starka färger, medan Tehuset har en mycket mer dämpad färgskala.

Koncept med tydligt hälsofrämjande perspektiv

Arbetsgruppen håller nu på att ta fram ett koncept för inredningen i patientrummet. Efter jul kommer gruppen att gå vidare med övriga lokaler – dagrum, personalrum, teamrum, administrativa arbetsplatser m.m. – som ska finnas i de nya vårdbyggnaderna.

– Vad gäller konceptet så vill vi att det hälsofrämjande perspektivet ska vara tydligt. Vi har också tänkt ta fasta på det som är speciellt här, nära oss – det bohuslänska, älven, skärgården, granit och historiskt arv. Det ska vi försöka integrera i inredningen.