Certifiering för Miljöbyggnad Guld till Nya Kungälvs sjukhus

Den södra delen av Kungälvs sjukhus nya vårdbyggnad.

Den nya vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus har fått en preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld.

Certifieringen utförs av Sweden Green Building Council och Miljöbyggnad Guld är den högsta nivån. Kraven som ställs på byggnaden är höga och innebär låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. Bra för klimatet och tryggt för alla som vistas i huset.

– Alla våra nya byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad. När det gäller energianvändningen ligger våra egna krav högre än certifieringens vilket ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete i stort. Vi är väldigt stolta över att vi har nått den här milstolpen för Nya Kungälvs sjukhus. Det säger Kristina Käck, enhetschef för energi och miljö på Västfastigheter.

Slutgiltig certifiering om två år

Miljöbyggnadscertifieringen utförs av Sweden Green Building Council och finns i nivåerna brons, silver och guld. Alla certifieringar godkänns av en tredje part. Den slutgiltiga certifieringen får sjukhuset om två år när energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp under ett års full drift.

Att bygga enligt en miljöcertifiering ger ett kvitto på byggnadens miljöprestanda. Varje certifiering har sina krav. Genom att leva upp till kraven, som rör allt från andelen förnybar energi till dagsljus och ljudnivåer, kan de som beställer byggnaden garantera att huset är hållbart och hyresgästerna kan vara säkra på att de vistas i en sund miljö.