Utbildning

Här kan du se kommande utbildningar från Strama, se presentationsmaterial från tidigare utbildningar, göra Strama quiz och webbutbildningar.

Bild på bärbar dator

Webbutbildningar

Här finns bland annat webbutbildningarna Sårsmart och Antibiotikasmart samt självtester om behandlingsriktlinjer från SÄS.

Bild på ett frågetecken

Strama quiz

Här kan du testa dina kunskaper om antibiotikaförskrivning.

Patientfall

Här hittar du minifall och fallbeskrivningar med tillhörande handledarmanual.