Kommande utbildningar för sjukhusvård

Strama Västra Götaland anordnar återkommande sjukhusstramadagar.

När nästa dag planeras kommer information och program att läggas upp här.