För sjukhusvård

Här hittar du bland annat information om Infektionsverktyget, utbildningar och kontaktuppgifter till Sjukhus-Strama.

Strama-app

I Strama-appen finns behandlingsrekommendationer för antibiotika. Appen kan laddas ner i mobiltelefonen och som en webbsida. Läs mer här.

REKlistan

Här hittar du Västra Götalandsregionens REKlista.

Tabletter

Vid misstänkt penicillinallergi

Det är vanligt att patienter rapporterar att de har allergi mot antibiotika, särskilt mot penicillin. Det är viktigt att utföra en utredning för att klargöra om orsaken till reaktionen är allergisk eller om det har varit en ospecifik infektionsreaktion. Här kan du läsa mer om det.

Sjukhus-Strama

Här finns kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning för Sjukhus-Strama i Västra Götaland.

Människor

Utbildning

Läs mer om kommande utbildningar, se tidigare presentationer och gör Strama-quiz och webbutbildningar om antibiotika.

en blå linje

Statistik

Här hittar du statistik om antibiotikaförskrivning och antibiotikabehandling för Västra Götaland och nationellt.

Vit text

Rondkort från Nationella Strama

Rondkort underlättar dialogen mellan läkare och sjuksköterskor i handläggningen av patienter som behandlas med antibiotika inom sjukhusvården.