Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om antibiotikaanvändning som kan användas av dig som vårdgivare i ditt arbete eller som du kan ge till patienten och närstående. Du hittar bland annat affischer, broschyrer och filmer.

Allt material går att ladda ner direkt från denna webbplats. Du som anställd i Västra Götalandsregionen kan beställa delar av det kostnadsfritt hos Adress- och distributionscentrum. Skriv där in sökordet "Strama" för att hitta vårt material. Har du inte åtkomst till webbplatsen kan du skicka din beställning till centrumets e-postadress: 
adress.distributionscentrum@vgregion.se

Adress- och distributionscentrums webbplats

Regnbågshäftet

Översikt av sjukdomar

Informationshäfte till vårdpersonal om behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Den digitala versionen uppdaterades senast 2023-10-24.
Ladda ner för utskrift i PDF - länk till Folkhälsomyndighetens webbplats.
Beställ hos Adress- och distributionscentrum (sökord "Strama").

Råd om antibiotika från Folkhälsomyndigheten

Vit krona på grön bakgrund

Råd till patienter vid vanliga infektioner. Faktabladen ger råd om när antibiotika behövs, förväntat förlopp av infektionen och när det finns anledning att uppsöka läkare igen. Faktabladen finns på svenska, finska, arabiska, engelska, somaliska, sorani och spanska. 
Ladda ner för utskrift i PDF

Affisch - När hjälper antibiotika?

Informationsmaterial till patienter om när antibiotika hjälper från Strama Västra Götaland. Finns att ladda ner för utskrift i A3 som PDF på flera språk. 
ArabiskaEngelskaFinskaPersiska
SomaliskaSoraniSpanskaSvenska

Beställ hos Adress- och distributionscentrum (sökord "Strama")(endast på svenska)

Broschyr - När hjälper antibiotika?

Informationsmaterial till patienter om när antibiotika hjälper från Strama Västra Götaland. Finns att ladda ner för utskrift i A5 som PDF på flera språk. 
ArabiskaEngelskaFinskaPersiska
SomaliskaSoraniSpanskaSvenska

Beställ hos Adress- och distributionscentrum (sökord "Strama")(endast på svenska)

Affisch - Bakterier i urinen hos äldre


Informationsmaterial till äldre patienter med bakterier i urinen från Strama Västra Götaland. Finns att ladda ner för utskrift i A3 som PDF på flera språk; 
ArabiskaEngelskaFinskaPersiska
SomaliskaSoraniSpanska Svenska.

Beställ hos Adress- och distributionscentrum (sökord "Strama")(endast på svenska).

Broschyr - Bakterier i urinen hos äldre


Informationsmaterial till äldre patienter med bakterier i urinen från Strama Västra Götaland. Finns att ladda ner för utskrift i A5 som PDF på flera språk;
ArabiskaEngelskaFinskaPersiska
SomaliskaSoraniSpanskaSvenska.

Beställ hos Adress- och distributionscentrum (sökord "Strama")(endast på svenska).

Film - Bakterier i urinen hos äldre


Informationsfilm till vårdpersonal om bakterier i urinen hos äldre framtagen av Strama Västra Götaland.

Film - när hjälper antibiotika?


Informationsfilm om när antibiotika kan hjälpa, hur du kan undvika smitta och egenvårdsråd. Filmen är utan ljud och avsedd för väntrum i vården.

Antibiotika eller inte?

Röd-vita piller

Patientinformation om våra vanligaste infektioner. Blir man fortare frisk med antibiotika?
Läs mer om antibiotika

Ditt inre apotek

Grönsaker, frukter och piller

Lär dig varför mikrobiotan är så viktig.
www.dittinreapotek.se

Minskad användning av antibiotika vid tandvård

 
Tandläkare och patient. Information om antibiotika vid tandvård.

Informationsmaterial till patienter om antibiotikaanvändning vid tandvård. 
Ladda ner för utskrift i A3 som PDF. 
Ladda ner för utskrift i A5 som PDF. 
Beställ hos Adress- och distributionscentrum. (Sökord "Strama")

Strama Hallands föräldrautbildning BVC

imagen1x2.png

Strama Hallands föräldrautbildning

Utbildningen "Barn, infektioner och antibiotika" är ett bildspel i powerpoint som kan laddas ner och användas vid utbildningstillfällen(med informationstext till dig som håller i utbildningen).

Faryngotonsillit

Informationsmaterial till vårdpersonal om handläggning vid faryngotonsillit. 
Ladda ner för utskrift i A4 som PDF.  
Beställ hos Adress- och distributionscentrum. (Sökord "Strama")

Filmer från Nationella Strama

På Nationella Stramas hemsida finns nya informationsfilmer om behandlingsriktlinjer för vårdpersonal, webbutbildningar och inspelat material från bland annat workshops och utbildningar.

Se alla filmer på Nationella Stramas hemsida 

Stramaintroduktionskuvert

Blått kuvert

Stramaintroduktionskuvert innehåller bland annat välkomstblad, lathund om faryngotonsillit, regnbågshäfte och Strama quiz.
Här finns information om hur du beställer och laddar ner kuvertet.

Antibiotikans kraft är hotad

Informationsmaterial till vårdpersonal framtagen av flera myndigheter. 
Ladda ner för utskrift i A3 som PDF.
Beställ hos Adress- och distributionscentrum. (Sökord "Strama")
Läs mer på Skyddaantibiotikan.se