Statistik

Här hittar du statistik över förskrivning av antibiotika på recept respektive förskrivning på sjukhusen i Västra Götaland och nationell statistik.

imagelxvf.png

Receptförskrivning Västra Götalands kommuner jämfört med riket


Nationell statistik Strama och Swedres-Svarm

Antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens inom humanmedicin.
Hemsida Nationella Strama

Antibiotikaförbrukning och resistensläge hos människor och djur i Sverige.
Swedres-Svarms årsrapport