Statistik

Karta över receptförskrivning

Här hittar du statistik över förskrivning av antibiotika på recept respektive förskrivning på sjukhusen i Västra Götaland och nationell statistik.

Sjukhusstatistik

Temarapport antibiotika

2022
Kvartal 3 - Temarapport Piperacillin-tazobactam

2021
Kvartal 3 Temarapport Pneumoni

2020
Kvartal 2 Temarapport Covid-19
Kvartal 1 Temarapport UVI

2019 
Kvartal 3 Temarapport Karbapenemer
Kvartal 1 Temarapport Cefalosporiner

Antibiotikarapport sjukhusstatistik

2023
Kvartal 3 - Antibiotikarapport
Kvartal 2 - Antibiotikarapport
Kvartal 1 - Antibiotikarapport

2022
Kvartal 4 - Antibiotikarapport
Kvartal 3 - Antibiotikarapport
Kvartal 2 – Antibiotikarapport
Kvartal 1 Antibiotikarapport

2021
Kvartal 4 Antibiotikarapport
Kvartal 3 Antibiotikarapport
Kvartal 2 Antibiotikarapport
Kvartal 1  Antibiotikarapport

2020
Kvartal 4 Antibiotikarapport
Kvartal 3 Antibiotikarapport
Kvartal 2 Antibiotikarapport
Kvartal 1 Antibiotikarapport

2019
Kvartal 4 Antibiotikarapport
Kvartal 3 Antibiotikarapport
Kvartal 2 Antibiotikarapport
Kvartal 1 – Antibiotikarapport

Fördjupad förskrivarstatistik sjukhus

2023
Kvartal 2 – Förskrivarstatistik

2022
Kvartal 4 – Förskrivarstatistik
Kvartal 2 Förskrivarstatistik

2021
Kvartal 4 Förskrivarstatistik
Kvartal 2 Förskrivarstatistik
Kvartal 1 Förskrivarstatistik

2020
Kvartal 4 Förskrivarstatistik
Kvartal 3 Förskrivarstatistik
Kvartal 2 Förskrivarstatistik
Kvartal 1 Förskrivarstatistik

2019
Kvartal 4 Förskrivarstatistik
Kvartal 3 Förskrivarstatistik
Kvartal 2 Förskrivarstatistik
Kvartal 1 – Förskrivarstatistik

Fördjupad statistik för närsjukhusen

2021
Kvartal 2  Fördjupad statistik

2020
Kvartal 4  Fördjupad statistik
Kvartal 2  Fördjupad statistik

2019
Kvartal 4  Fördjupad statistik 

Vårdrelaterad infektionsrapport (VRI) från Infektionsverktyget 

2023
Kvartal 3 – VRI-rapport
Kvartal 2 – VRI-rapport
Kvartal 1 – VRI-rapport

2022
Kvartal 4 – VRI-rapport
Kvartal 3 – VRI-rapport
Kvartal 2 VRI-rapport
Kvartal 1 VRI-rapport

2021
Kvartal 4 VRI-rapport
Kvartal 3 VRI-rapport
Kvartal 2 VRI-rapport
Kvartal 1 VRI-rapport

2020
Kvartal 4 VRI-rapport
Kvartal 3 VRI-rapport

2019
Kvartal 4 VRI-rapport
Kvartal 3 VRI-rapport
Kvartal 2 VRI-rapport
Kvartal 1 – VRI-rapport


Nationell statistik Strama och Swedres-Svarm

Antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens inom humanmedicin.
Hemsida Nationella Strama

Antibiotikaförbrukning och resistensläge hos människor och djur i Sverige.
Swedres-Svarms årsrapport