Presentationsmaterial och inspelade webbinarier från tidigare utbildningar primärvård

Här kan du ta del av presentationsmaterial och inspelade webbinarier från tidigare utbildningar för primärvård.

Bli en antibiotikasmart doktor!

En återkommande basutbildning för läkare i primärvården.

Presentation från utbildningen

Trygg i triagering och telefon med Strama

En återkommande basutbildning för sjuksköterskor i primärvård.

Presentation från utbildningen

Strama-kontaktläkare på vårdcentral – vad gör jag i praktiken?

En återkommande basutbildning för Stramas kontaktläkare i primärvård, nu senast den 8 mars 2024.

Presentation från utbildningen

Primärvårdskvalitet med Strama, basutbildning

En återkommande basutbildning om infektionsindikatorerna i Primärvårdskvalitet, nu senast den 10 april 2024.

Presentation från utbildningen

Webbinarie penicillin V och mikrobiotan 2024-02-06

Webbinarie Gradering av akut cystit hos kvinnor 2023-11-14

Webbinarie Hosta hos barn 2023-09-14


Jimmy Celind ersatte Katrin Adrian som föreläsare.

Webbinarie Epididymit 2023-03-30

Influensa - när ska vi ge antiviral behandling? 2023-01-17

Webbinarie Bettinfektioner 2023-11-23

Webbinarie Prostatit 2022-05-03

Webbinarie Divertikulit 2022-02-01

Webbinarie Mycoplasma genitalium 2021-11-23

Webbinarie Lokal bensårsinfektion 2021-10-26

Webbinarie Penicillinallergi 2021-05-05

Webbinarie Rosacea 2021-02-09

Webbinarie Borrelia 2020-09-08

Webbinarie Recidiverande cystit hos kvinnor 2020-11-10