Webbutbildningar

Antibiotikasmart

En webbutbildning framtagen av Strama Stockholm och Sveriges kommuner och regioner. 
Utbildning Antibiotikasmart 

Sårsmart 

Sårsmart är en utbildning om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.
Utbildning Sårsmart

SBU Bedömning trumhinnebilder

Vad kan du se genom ototskopet/otomikroskopet? Titta på utbildningens bilder och välj vilken diagnos som passar bäst för de olika fotona.
SBU Bedömning av trumhinnebilder

Självtester behandlingsriktlinjer

Här kan du testa dina kunskaper i antibiotikariktlinjer som finns på Södra Älvsborgs Sjukhus. 
Självtester behandlingsriktlinjer Södra Älvsborg Sjukhus - Västra Götalandsregionens intranät