Webbutbildningar

Antibiotikasmart

En webbutbildning framtagen av Strama Stockholm och Sveriges kommuner och regioner. 
Utbildning Antibiotikasmart 

Sårsmart 

Sårsmart är en utbildning om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.
Utbildning Sårsmart

Självtester behandlingsriktlinjer

Här kan du testa dina kunskaper i antibiotikariktlinjer som finns på Södra Älvsborgs Sjukhus. 
Självtester behandlingsriktlinjer Södra Älvsborg Sjukhus - Västra Götalandsregionens intranät