Uppdatering av KVÅ GC001 – en anpassning till lagen om koordineringsinsatser

Uppdaterad:
Publicerad:

KVÅ-koden GC001 har uppdaterats för att stämma överens med Lagen om koordineringsinsatser. Den nya koden gäller från årsskiftet och heter GC001, Koordineringsinsatser för att främja återgång eller inträde i arbetslivet.

Socialstyrelsen har uppdaterat koden i KVÅ 2023 med beskrivningen:

”Insatser enligt lag 2019:1297 om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Insatser i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården och extern samverkan utifrån den enskilde patientens behov för att främja, återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientkontakt.”