Utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Försäkringsmedicinska bedömningar ska göras med god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det innebär att alla som medverkar i försäkringsmedicinska arbetet behöver särskild kompetens för att kunna hantera komplicerade och sammansatta ärenden.

Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården

Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter samt till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.

Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig 


Läkare

Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och är obligatorisk. AT-läkare går utbildningen företrädesvis under primärvårdsplacering.

Läs mer, välj kurstillfälle – och anmäl dig 

 

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare och specialister

Utbildningen vänder sig till ST-läkare och specialister med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.
Förkunskapskrav:  Klinisk försäkringsmedicin, nätbaserad
grundmoduler med godkänt kunskapstest.

Socialstyrelsens intyg utfärdas efter utbildningen.

Läs mer, välj kurstillfälle – och anmäl dig

 

Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter samt till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.

Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Läs mer och anmäl dig 

 


Rehabiliteringskoordinator

1. Introduktionspaket – 7 delar
2. Arbetsplatsintroduktion
3. Webbutbildningar
4. Regional introduktion – från utvecklingsledare

1. Introduktionspaket – för nyanställda med uppdrag Koordineringsinsatser 

Materialet i länkarna nedan kan både vara ett stöd i uppdraget rehabiliteringskoordinering och för chefer. 
Kontakta gärna din utvecklingsledare

2. Arbetsplatsintroduktion

Förvaltningarna har olika rutiner för introduktion. Det är alltid din chef som ansvarar för att du får introduktion och utvecklingsledare vid förvaltningarna är involverade. Regionhälsans utvecklingsledare har ett ansvar att arbeta regionövergripande med introduktion till såväl privata vårdcentraler som till Närhälsan.

3. Webbutbildningar

 1. Grundutbildning för dig som är ny rehabiliteringskoordinator.
  - Utbildningen ”Rehabiliteringskoordinering, nätbaserad” nås via Lärportalen.
 2. Klinisk försäkringsmedicin – nätbaserad   

  Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
  Ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar.
  Framtagen av SKR i samarbete med flera regioner och utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.
  - Utbildningen ”Klinisk försäkringsmedicin, nätbaserad” nås via Lärportalen.

4. Regional introduktion från utvecklingsledare  

Introduktionen vänder sig till dig som är nyanställd rehabiliteringskoordinator inom primärvård eller sjukhusvård med uppdrag att utföra koordineringsinsatser vid sjukskrivning. 

Kontaktpersoner

Carin Melin
karin.b.melin@vgregion.se   

Ingrid Christensen
ingrid.christensen@vgregion.se 

Christina Karlsson
christina.m.karlsson@vgregion.se 

Malin Gustafsson   
malin.ae.gustafsson@vgregion.se