Samverka externt

Hälso- och sjukvården har ett medicinskt uppdrag – men den medicinska rehabiliteringen behöver oftast gå hand i hand med en arbetslivsinriktad rehabilitering som externa aktörer ansvarar för.
Patientens samtycke krävs för vårdens kontakt med externa aktörer.

 

Arbetsgivare

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (SKR.se) när en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom aktualiseras.

Samverka med arbetsgivaren


Försäkringskassan

Samverka med Försäkringskassan

Försäkringskassan bedömer rätten till ersättning från socialförsäkring och har ett samordningsansvar för individens återgång i arbete efter skada eller sjukdom.

 

Avstämningsmöten – med autentisering

Försäkringskassan kallar till avstämningsmötet men sjukvården kan initiera det.
Läs mer om Försäkringskassans avstämningsmöten via Skype.

Tillbaka till inledningen

 

Bedöm behovet av rehabiliteringsåtgärder

Tillbaka till inledningen

 

 

Regional rutin: Insatser för suicidnära personer som upptäcks inom Försäkringskassan

Tillbaka till inledningen

 

 

Avstämningsmöte via Skype

Inbjudan skickas av Försäkringskassan – med lobbyfunktion som säkerställer att ingen obehörig kommer in i mötet under mötets gång.

  • I mötesbokningen informeras alla att de ska identifiera sig innan mötet börjar.
  • Deltagare från hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen legitimerar sig med tjänstekort via länk i möteschatten.
  • Patienten och arbetsgivare legitimerar sig med mobilt bank-id.
  • I Skype-mötet visualiseras vilka som deltar samt hur dessa identifierats.
  • Efter autentiseringen genomförs mötet.

VGR har godkänt den här lösningen och alla avstämningsmöten ska genomföras enligt den. Det pågår ett nationellt och regionalt arbete om hur dessa möten ska ske framöver.

Tillbaka till inledningen


Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktade åtgärder och rehabilitering om en person är arbetssökande.

Arbetsförmedlingen: För hälso- och sjukvården


Socialtjänsten

Socialtjänsten ansvarar för viss social rehabilitering inom kommunen.

  • Fråga från socialtjänsten till läkare om arbetsförmåga (VGR 2020)
    Formuläret kan användas för att klargöra om en patient som uppbär försörjningsstöd har aktivitetsbegränsningar som gör att hen inte kan delta i aktiviteter initierade av socialtjänsten.
    (Formuläret är framtaget av primärvården i samverkan med socialtjänsten i Göteborg, Mölndal, Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.)

Samordningsförbund