Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverka externt

Hälso- och sjukvården har ett medicinskt uppdrag – men den medicinska rehabiliteringen behöver oftast gå hand i hand med en arbetslivsinriktad rehabilitering som externa aktörer ansvarar för.
Patientens samtycke krävs för vårdens kontakt med externa aktörer.

 

Samverka med Försäkringskassan

Försäkringskassan bedömer rätten till ersättning från socialförsäkring och har ett samordningsansvar för individens återgång i arbete efter skada eller sjukdom.

 

Avstämningsmöten – med autentisering

Försäkringskassan kallar till avstämningsmötet men sjukvården kan initiera det.
Läs mer om Försäkringskassans avstämningsmöten via Skype.

Gå tillbaka till inledningen

 

 

Ärendekommunikation via Fråga-Svar

Lathund Fråga-Svar – Melior
Lathund Fråga-Svar – Obstetrix
Rutin för intygsmodul - giltig 210407-230407

Gå tillbaka till inledningen

 

 

Bedöm behovet av rehabiliteringsåtgärder

Gå tillbaka till inledningen

 

 

Regional rutin: Insatser för suicidnära personer som upptäcks inom Försäkringskassan

Gå tillbaka till inledningen

 

 

Tre filmer för bättre dialoger under sjukskrivningsprocessen

Rehabiliteringskoordinatorer och försäkringsutredare är nyckelfunktioner för individen i sjukskrivningsprocessen, och förståelse för varandras uppdrag är en viktig del i en fungerande dialog. Filmerna ger en god uppfattning av det gemensamma uppdrag som vården och Försäkringskassan har och uppmuntrar till fortsatt dialog och förbättring. Samtidigt är förutsättningarna för samverkan inte självklara.

Filmerna har gjorts i samverkan mellan VGR och Försäkringskassan Väst. Chalmers Centre for Healthcare Improvement har varit involverade

Varje film är ungefär 20 minuter lång. 

 1. Rehabiliteringskoordinatorer från VGR och försäkringsutredare från Försäkringskassan med flera beskriver sitt arbete och sin vardag.  
  Individen i fokus
 2. Fördjupning – Den inbyggda svårigheten när flera aktörer förväntas ta ansvar i en individs process.
  Kraften i att möta komplexa utmaningar tillsammans
 3. Fördjupning – Forskningens perspektiv på vad som krävs av organisationer för att förbättra samverkan, på riktigt.
  Vikten av att arbeta med förbättringar

Gå tillbaka till inledningen

 

 

Avstämningsmöte via Skype

Inbjudan skickas av Försäkringskassan – med lobbyfunktion som säkerställer att ingen obehörig kommer in i mötet under mötets gång.

 • I mötesbokningen informeras alla att de ska identifiera sig innan mötet börjar.
 • Deltagare från hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen legitimerar sig med tjänstekort via länk i möteschatten.
 • Patienten och arbetsgivare legitimerar sig med mobilt bank-id.
 • I Skype-mötet visualiseras vilka som deltar samt hur dessa identifierats.
 • Efter autentiseringen genomförs mötet.

VGR har godkänt den här lösningen och alla avstämningsmöten ska genomföras enligt den. Det pågår ett nationellt och regionalt arbete om hur dessa möten ska ske framöver.

Gå tillbaka till inledningen

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetslivsinriktade åtgärder och rehabilitering om en person är arbetssökande.

Samverka med Arbetsförmedlingen

>> Arbetsförmedlingen: För hälso- och sjukvården

Socialtjänsten ansvarar för viss social rehabilitering inom kommunen.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

Senast uppdaterad: 2023-03-14 11:36