Intygsstatistik och Rehabstöd

Intygsstatistik består av:

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla.
  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort. Du kan skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Intygsstatistik – Logga in och följ sjukfallsutvecklingen 

OBS: Använd Chrome för att kunna logga in.
Läs mer om Intygsstatistik via Inera 

Rehabstöd – Logga in

OBS: Använd Google Chrome för att kunna logga in.
Läs mer om Rehabstöd via Inera

Behörighetsbeställning för Rehabstöd och Intygsstatistik

Verksamhetschefen ger behörigheter

Användaren ska vara registrerad i HSA och vara kopplad till medarbetaruppdragen: 

  • Vård och behandling, Sammanhållen journalföring (Rehabstöd)
  • Statistikverktyg för intygstjänsten, Statistik VE (Intygsstatistik)

Ge behörigheter

Via behörighetsbeställningsportalen (BBP). Därefter krävs en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef.
Detta sker inte automatiskt utan kräver att KIV-ansvarig/KIV-förvaltare kontaktas för att tilldela HSA system Role i KIV. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning i behörighetsportalen.