Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samarbeta internt

För att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska fungera optimalt krävs samarbete inom och mellan olika enheter i hälso- och sjukvården. Därför är ett gemensamt förhållningssätt kring försäkringsmedicinska frågor viktigt.

Individuell rehabiliteringsplan ska tas fram tillsammans med patient som bedöms ha ett medicinskt rehabiliteringsbehov. Planen ska följas upp av vården i samarbete med patienten.

  • Rehabiliteringsplan: En sammanhållen planering genom patientens alla vårdförlopp. Mall kan finnas i vårdenhetens journalsystem.
  • Behovet av en plan ökar i takt med hur lång tid rehabiliteringen bedöms ta.

För att få en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Genushanden 

FILM: Genushanden – Region Skåne

>> SKR.se – jämställd sjukskrivning

Typer av våld

Alla typer av våld i nära relationer påverkar hela livssituationen – ofta med sjukskrivning som följd. 
Personer som utsatts för allvarligt våld får i betydligt högre utsträckning fysisk och psykisk ohälsa i form av mag- och tarmbesvär, kroniska smärttillstånd, ångest, depression och sömnbesvär.
   Källa: >> Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) – Frågor om våld kan rädda liv 
   Lästips: >>BRÅ – Våld i nära relationer

Läs mer

Sjukskrivning angår alla medarbetare i hälso- och sjukvården och alla behöver vara delaktiga utifrån sin kompetens – och tillsammans resonera sig fram till ett gemensamt förhållningssätt i försäkringsmedicinska frågor.

Läkare

Läkare ansvarar för att vid behov göra en försäkringsmedicinsk bedömning och utfärda eventuella aktuella intyg och utlåtanden.

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, FMA

FMA ska vara ett stöd för vårdenheten i det försäkringsmedicinska arbetet.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorn är en stödfunktion på vårdenheten med en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör. Rehabiliteringskoordinatorn ger också stöd till patienten att ta egna initiativ.

Senast uppdaterad: 2023-03-14 10:59