Skriva läkarintyg och utlåtande

Patienter med medicinska behov har ofta även försäkringsmedicinska behov. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att, då det är rimligt och möjligt, göra en försäkringsmedicinsk bedömning och utfärda eventuella aktuella intyg och utlåtanden.

Inför intygsskrivning

Läkaren ansvarar för den försäkringsmedicinska bedömningen och avgör om läkarintyg för sjukskrivning ska utfärdas. Läkaren tar del ta del av dokumentation från andra vårdprofessioner.

Medicinsk bedömning ska göras i enlighet med:


Bedömningsteam