Utökade behörigheter utöver grundrollen i Obstetrix Historik

Avbeställning av befintlig utökad behörighet utöver grundrollen görs via meddelande till  obstetrix@vgregion.se

Användare som ska ha utökad behörighet

05 Ange önskad behörighet:

Beställares kontaktuppgifter