Fysisk aktivitet

För dig som arbetar behandlande med fetma hos vuxna.

Behandlingsprinciper

Kost och fysisk aktivitet samt beteendeförändring utgör grundstenarna i all fetmabehandling, där den fysiska aktiviteten är en viktig faktor.

Ett vanligt argument för att fysisk aktivitet är svårt att genomföra vid fetma är att det krävs en så stor mängd för att uppnå effekt och att de flesta individer med fetma har svårt att genomföra så hög dos. Det är ett felaktigt argument som bygger på gamla data där man inte tog hänsyn till vardagsmotionens krav och villkor. Idag vet vi att all rörelse som genomförs är bättre än stillasittande och kan ackumuleras till en sammanhängande energiutgift. Tiden stillasittande per dygn är en riskfaktor som allt fler forskare börjat uppmärksamma. Många undersökningar visar att ju fler timmar om dagen som beskrivs som stillasittande desto högre kroppsvikt.

Ordination

  • Patienter med fetma kan ha svårigheter att genomföra viss typ av träning på grund av exempelvis nedsatt rörlighet eller smärta. Därför är det extra viktigt att dosera utifrån patientens funktionsförmåga och hitta anpassade aktiviteter som är realistiska för individen att genomföra.

  • En del patienter är ovana eller osäkra kring att vara fysiskt aktiva. Det är viktigt  att utröna patientens beredskap till en beteendeförändring och tilltro (self-efficasy) till att klara den.

  • Patientens intressen ska styra valet av fysisk aktivitet.

  • Doseringen av den valda fysisk aktiviteten ska anpassas individuellt efter patienten. Att starta försiktigt, för att sedan successivt öka dosen (frekvens, duration och intensitet) är ett bra sätt för att undvika misslyckande för patienten och för att förebygga skador och värk från leder och muskler.

 Läs mer om fysiskt aktivitet som behandling vid övervikt och fetma i
FYSS - Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Fysisk aktivitet på recept

FaR är en behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården och används som komplement till, eller ersättning för, läkemedel i såväl förebyggande som behandlande syfte.

FaR® - Fysisk aktivitet på recept (via samlingssida Levnadsvanor - Fysisk aktivitet)

Material och länkar

Det finns bra material för dig inom Västra götalandsregionen som vill arbeta mer med hälsofrämjande, förebyggande och behandlande insatser inom fysisk aktivitet och kost.
 

Material och länkar