Material och länkar

Broschyrer och foldrar

Balansfoldern

FaR - fysisk aktivitet på recept (via samlingssida Levnadsvanor - Fysisk aktivitet)

MI-stickor:

Beställningsbara broschyrer och foldrar

"Det dolda sockret" är ett bildmaterial framställt av Folktandvården i Alingsås, finns som OH-bilder och på CD. Beställs via alingsas.ftv@vgregion.se 

Dokument

Livsmedelsverket - Vad är nyttigt och onyttigt fett.pdf

Länkar

Hälsan och Arbetslivet - VGR:s företagshälsovård

FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FYSS - Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Hälsolyftet i Närhälsan

Levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder - Nationella riktlinjer, Motiverande strategier och samtal, Matvanor, Fysisk aktivitet, Alkohol, Tobak, Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Livsmedelsverket om matvanor, hälsa & miljö

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Vårdguiden 1177 - Fetma och övervikt hos vuxna

Regionala medicinska riktlinjer

Fysisk aktivitet (pdf)

Regional medicinsk riktlinje

Den regionala medicinska riktlinjen "Fetma och övervikt - behandling i primärvården" har utgått och är därför avpublicerad. Processen med att ta fram en ny behandlingsriktlinje påbörjades under våren 2024. Tills vidare följer innehållet på sidorna "Allmänmedicin", "Kirurgisk fetmabehandling" och "Material och länkar" den tidigare riktlinjen.

Statistik från Hälsoläget

Här hittar du statistiska data om levnadsvanor, sjukdomar och tandhälsa över befolkningens hälsa i de fem hälso- och sjukvårdsnämnsdområdena i Västra Götalandsregionen.

Länk till hälsoläget