Remissmallar och remisskriterier

Remissmall för fetmabehandling 

Bilaga till vårdbegäran/remiss för fetmabehandling

Denna remissmall anger de uppgifter som måste finnas i remissen för fetmakirurgisk behandling.

Remissen skickas till:

Remissportalen Obesitas
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg  

Remissmall för plastikkirurgisk behandling

Remissmall för plastikkirurgisk behandling 

Överföring av ungdomar med fetma till vuxenvård

Samverkan nödvändig

Från och med 18 års ålder måste ungdomar med fetma vårdas inom vuxenvård. Det får inte förkomma att ungdomar med fetma och långvariga insatser på barn-sidan lämnas utan åtgärd bara för att de fyllt 18 år. Det är viktigt att överföringen sker smidigt och utan att behandlande insatser avbryts eller att lång väntetid uppstår.

Nivåstruktur

Remissflödet bör rimligen följa den nivåstruktur som gäller för vården (kriterier framgår av vårdkedjedokumenten i beslutstödet):

1) Ungdomar vårdade inom primärvård (kan vara allmänläkare eller barnspecialistmottagning) bör gå till primärvård /vuxna

2) Ungdomar i specialistvård (inte i primärvård, enhet dit primärvård sänder remisser) bör antingen remitteras ut till primärvård eller om starkt motiverade gå till specialiserad vård /vuxna

2) Ungdomar inom regionvård bör gå till regional enhet

Eftersom det kan finnas individer som haft remisskriterier som passar för en viss vårdnivå men som sedan, genom lyckade eller misslyckade insatser, har förvärvat kriterier som nu motsvarar en annan vårdnivå är viktigt att anpassa remissen till den nya situationen.

Remissflöde och remisskriterier till Regionalt Obesitascentrum Barn

Remissflöde och remisskriterier till Regionalt Obesitascentrum Barn

Björn Eliasson

Överläkare
För frågor om vuxen