Remisskriterier Regionalt Obesitascentrum Barn

Remisskriterier:

1. Syndromobesitas alt misstanke om monogenetisk obesitas

2. Iso BMI motsvarande ≥30 kg/m2 med uppenbar samsjuklighet så som:

 • Behandlingskrävande Hypertoni där utredning följt Barnläkarföreningens PM 
 • Prediabetes; P-Glukos 6,1 eller högre vid 2 tillfällen alt. typ 2 diabetes
 • Patienter med Non Alcoholic Fatty Liver (NAFLD) som följs på Mag- tarm och levermottagning i enlighet med lokala riktlinjer från gastrosektionen
 • PCOS

3. Sömnapné syndrom som utretts med polygrafi

4. ISO BMI motsvarande ≥ 40 kg/m2

som följts på BUM i multidisciplinär teambehandling under minst 1 år och fått kunskap kring sunda levnadsvanor.

5. Önskemål kring kirurgi där nedanstående kriterier uppfylls:

 • ISO BMI ≥ 35 kg/m2 med samsjuklighet - diabetes typ 2, sömnapnésyndrom, leversteatos, hypertoni, funktionsnedsättande ledsjukdom eller andra tillstånd som gör obesitas till en ytterligare belastning.
 • ISO BMI motsvarande ≥ 40 kg/m2 oberoende av ev samsjuklighet.
 • Tannerstadie ≥ 3.

Remissen ska innehålla:

 • Komplett tillväxtkurva, inklusive BMI kurva och föräldrars längder
 • Aktuella prover:

  P-Glukos, HbA1C, Insulin, OGTT vid prediabetes P-Glukos 6,1 eller över och vid minst två tillfällen om det överstiger 6,1.  – LDL, HDL, Total-kolesterol, Triglycerider -ASAT, ALAT, -D-vitamin, -TSH, T4. Blodstatus.

 • Blodtryck sittande, höger arm, ta medelvärdet av tre mätningar. Obs! Använd rätt manschettstorlek.
 • Tannerstadie
 • Antal besök i öppenvård samt hos vilken profession
 • Andra aktörer som är involverade i patientens vård
 • Övrig samsjuklighet inkl. neuropsykiatri
 • Tolkbehov och språk

Ovanstående uppgifter bör inte vara mer än två månader gamla vid remisskrivande. Patient bör fortsätta i behandling tills återkoppling med remissvar.