Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Den beskriver de uppdrag, krav och anvisningar som leverantörer ska uppfylla och följa samt hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok 2022-2023

Gäller från och med 1 januari 2023. Beslutsdatum 2022-09-28. 

Sammanställning av förändringar under avtalsperiod Krav- och kvalitetsbok inför 2023

Uppdaterad viktlista från och med 2023

Justerad viktlista

I Krav- och kvalitetsbok 2022 infördes en ny metod för framtagande av viktlistan som ligger till grund för flera av ersättningskomponenterna för Vårdval Vårdcentral. I kapitel 6.1.2 framgår att viktlistan i genomsnitt ska generera 588 000 listningspoäng. Det har framkommit att viktlistan i dess nya form genererat ett högre antal listningspoäng än beräknat, och därför har en justering av viktlistan beslutats (se HS 2020-00431-21). Justeringen börjar gälla från 1 april och alltså den utbetalning som görs i maj. Ingen retroaktiv justering av redan utbetald ersättning kommer att göras.

Lathund KVÅ-koder Vårdval Vårdcentral

Besöksregistrering för Vårdval Vårdcentral och Dataleveranser

Simulering av geografi 2022

Simulering av täckningsgrad 2022

Registrering av distanskontakter efter 2022-01-01

Registrering av KBT-behandling via internet

Ansökan om tillfälligt minskat uppdrag i Vårdval Vårdcentral med anledning av Covid-19

Informationsmöte 24 november om förändringar i uppdraget äldre med fokus på läkarmedverkan för vårdcentraler

Mötet handlade om syftet med förändringarna inom uppdraget läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård inför Krav- och kvalitetsbok 2022-2023.    
Anteckningar från informationsmötet   
Bildspel från informationsmötet

Krav- och kvalitetsböcker Vårdval Vårdcentral – för de två föregående åren

Krav- och kvalitetsbok 2022-2023*

Sammanställning av förändringar Krav- och kvalitetsbok inför 2022

Viktlista 2022-2023

Version 2*, beslutad 2022-03-30.

*Förändringar jämfört med version 1: justering av två beräkningsformler för ersättning för geografi och socioekonomi, sid. 74, fotnot 57 och fotnot 58. 

Krav- och kvalitetsbok 2021

Beslutsunderlag Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021

Viktlista 2021

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2021

Registrering av digitala distanskontakter 2021

Revidering av krav- och kvalitetsboken

På sidan Revidering av krav- och kvalitetsböcker kan du läsa om hur revideringsprocessen går till och vilka kanaler för påverkan som finns, samt kontaktuppgifter till ansvariga på Enhet Vårdval och fördjupad uppföljning.  

Senast uppdaterad: 2023-04-28 10:31