Levnadsvanor

Här kan du läsa allmänt om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. För mer kunskap finns webbutbildningen Levnadsvanor, och för ytterligare fördjupning kunskapsstödet Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Material

Mer material hittar du under respektive levnadsvana.

Erica Sandberg

Ledning, administration

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 21 59