Levnadsvanor

Här kan du läsa om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Utbildning

Webbutbildning Levnadsvanor

Läs mer om webbutbildningen

Webbstöd för levnadsvanearbete i vården - Socialstyrelsen, stöd för styrning och ledning

Webbutbildning Hälsosamma levnadsvanor för äldre - Socialstyrelsen

Webbinarium Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling - Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Tobaksprevention, rådgivning och tobaksavvänjning

För utbildning inom fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept se: FaR-utbildning


Material

Mer material hittar du under respektive levnadsvana.


Malena Lau

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Telefonnummer