Levnadsvanor

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård och är ett stöd för dig i ditt patientarbete med levnadsvanor; tobaksbruk, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet.

Innehåll:

  • Introduktionsdelen (cirka 20 minuter) 
    • De fyra levnadsvanorna och dokumentation (cirka 45 minuter)
    • Kunskapstest (cirka 10 minuter)

Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp till exempel på APT. Varje del kan göras separat och utbildningen kan pausas.

Utbildning ger dig kunskap om:

  • Hur du kan uppmärksamma risk för ohälsosamma levnadsvanor
  • Hur du kan arbeta med att ge stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor.
  • Motiverande strategier, beteendeförändring och ett personcentrerat samtal om levnadsvanor kopplat till patientens sjukdoms- och hälsotillstånd
  • Vilka patienter som ska erbjudas stöd för förändring samt vilka åtgärder och metoder som kan användas

Utbildningen är en del i implementering av nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder.

Webbutbildning Levnadsvanor