Styrande dokument

En hand som håller i en penna mot ett papper

Styrande dokument inom hälso- och sjukvård bidrar till kunskapsbaserad och högkvalitativ vård i den offentligt finansierade vården i Västra Götalandsregionen. Det finns tre typer av styrande dokument avseende hälso- och sjukvård: plan, riktlinje och rutin. Riktlinje finns dels som stöd för beslutsfattare, dels som kunskapsstöd för vårdens utövare i det kliniska arbetet.

Sök efter RMR:er, riktlinjer och rutiner

Här kan du söka efter vgr:s Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR), riktlinjer och rutiner. Du kan söka via fritext, alfabetiskt, eller genom ämnesområden via dropdown-listan.

Fritextsök

Kontakt medicinsk redaktion

Medicinsk redaktion för frågor om och synpunkter på styrande dokument inom hälso- och sjukvård medicinsk.redaktion@vgregion.se