Verksamhetsutveckling

Simulatorcentrum i Väst

Simulering, teamträning, seminarier/workshops, färdighetsträning, diagnostisk simulering och debriefing efter allvarlig händelse.