Bedömningsteam, funktions- och aktivitetsförmåga

Bedömningsteamen i Västra Götalandsregionen utför funktions- och aktivitetsbedömningar. Vi tar emot patienter som ska genomgå en utredning beställd av Försäkringskassan, behandlande läkare på vårdenhet eller Västra Götalandsregionens företagshälsovård.

1177 - för dig som är invånare eller patient

Informationen på den här webbplatsen riktar sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården och är anpassad efter det. Söker du information som patient eller invånare bör du i första hand besöka 1177.se.

Vår verksamheter består av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast / fysioterapeut. Vi har mottagningar i Borås och i Göteborg, men tar emot patienter från hela Västra Götalandsregionen.