Utbildning & fortbildning

Utbildning och kompetensutveckling för dig som jobbar inom vård och hälsa. I menyn kan du läsa om utbildningar inom specifika områden och webbutbildningar.

Lärportalen

Lärportalen är Västra Götalandsregionens digitala lärmiljö och kärnsystem för kompetensutveckling och lärande. Här hittar du de utbildningar som erbjuds anställda i VGR. En del utbildningar vänder sig även till privata vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen.

Regionkalender startsida

I Regionkalendern hittar du utbildningar, evenemang och möten inom många områden.

VGR Akademin

VGR Akademins uppdrag är att skapa förutsättningar för bra, effektiv och samordnad kompetensutveckling för medarbetarna i Västra Götalandsregionen.

PLUS

PLUS står för Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård för utlandsutbildad personal.

Utbildningar psykisk hälsa
Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, äldrepsykiatri samt primärvård. KPH verkar för en god/jämlik hälsa för alla och bidrar till utveckling och kunskapsspridning genom olika aktiviteter. Ta del av alla utbildningar här.