Smittskydd

Utbildningar, seminarium och konferenser som Smittskydd Västra Götaland erbjuder.

Inbjudan till utbildning om hygienrutiner i förskolan.
Samma utbildning kommer att erbjudas digitalt vid två tillfällen (26 april och 8 maj) så att fler har möjlighet att delta. Utbildningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs.

 

Grundkurs i smittspårning vid STI
Smittskydd Västra Götaland inbjuder till smittspårarutbildning som riktar sig till personal som handlägger smittspårning kring sexuellt överförbara infektioner (STI) i Västra Götalandsregionen.

24-02-08: Nya utbildningstillfällen är under planering. 

Folkhälsomyndighetens grundläggande webbutbildning om smittspårning

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning. Utbildningen har tre delar: introduktion till smittspårning, träffa fem patienter som söker vård för olika symtom och ett kunskapstest. 
Webbutbildningen tar 1,5 timme och nås via Folkhälsomyndighetens webbsida. 

Sexuell hälsa i Primärvården – fokus hiv/STI

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter patienter där hiv- och STI-provtagning kan vara aktuellt, till dig som utför provtagningen och till dig som smittspårar.
Utbildningen innehåller riktlinjer, förhållningssätt och arbetsmetoder om hur du kan arbeta med SRHR, med fokus på hiv/STI-provtagning och smittspårning. 
Utbildningen sammanfattar även information om det senaste inom hiv/STI samt hur du kan agera för ett gott och inkluderande bemötande till patienten utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Utbildningen sker i samarbete mellan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Smittskydd Västra Götaland 
Läs mer om utbildningen på KSH`s webbsida. 

Webbutbildningen "Sexuell hälsa i Primärvården – fokus hiv/STI" hittar du i Lärportalen. Kommer du inte direkt till utbildningen, sök på "Sexuell hälsa i primärvården" när du har loggat in i Lärportalen.