Tolkning

Om du ska träffa en person som inte talar svenska eller har en hörsel- eller funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk kan du beställa en tolk.

Hälso- och sjukvården är skyldig att anpassa information efter individens förutsättningar och behov. 

Barn får inte användas för att tolka åt sina föräldrar, närstående eller vänner.  
Förhindra barn som tolk 

Tolkning kan ske på plats eller på distans via en dator eller surfplatta. 
Digitala vårdmöten i Vård och hälsa

För akuta situationer finns det möjlighet att dygnet runt komma i kontakt med tolk. Läs mer på respektive webbsida nedan om hur det går till.  

Språktolk 

Tolkförmedling Väst erbjuder språktolkar dygnet runt och årets alla dagar. Språktolk används när personer som saknar ett gemensamt språk ska kommunicera med varandra. Tolkning kan utföras på plats eller på distans via telefon eller skärm. Tolkförmedling Väst erbjuder även översättning. 

Beställ språktolk eller översättning 

Att samtala genom tolk 

Teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och taltjänsttolk

Habilitering & Hälsa tolk ger service till personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet och personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk samt för alla de behöver kommunicera med. 

Tolk från Habilitering & Hälsa är kostnadsfritt inom hälso- och sjukvården. 

Beställ tolk till vårdmöte