Kunskapscentrum för sexuell hälsa, KSH

KSH arbetar för allas rätt till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor – genom hela livet.

Den sexuella och den reproduktiva hälsan är viktiga delar av den allmänna hälsan. Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en självklar del av vårt arbete. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter i arbetet med SRHR*. 

*SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna.

Logga SRHR-nytt

SRHR-nytt

Nyhetsbrev om SRHR-frågor, ges ut med fyra nummer per år.

Logga SRHR.se

SRHR.se

Inspiration och metoder kring SRHR - för dig som jobbar med unga.

Aktuellt från KSH


Aktuella utbildningar

INSTÄLLT 18 apr: Andrologi bas

Tid: Torsdag 18 april, kl. 09:00-15:30
Plats: Göteborg

24 apr: SEXIT catch up för UM utanför VGR

Tid: 24 april, kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan: SEXIT catch up för UM utanför VGR (vgregion.se)

15 maj och 29 maj: Grundläggande sexologi för hälso- och sjukvårdspersonal

Tid: 15 maj och 29 maj
Tillfälle 1: onsdag 15 maj, kl 09:00-15:30
Tillfälle 2: onsdag 29 maj, kl 09:00-15:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Sexologi (vgregion.se)

22 maj: Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning

Tid: Onsdag 22 maj, kl. 09:00-12:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Lust- och njutningsorienterad kondområdgivning (vgregion.se)

31 maj: Workshop sexuell hälsa och hjärt- och kärlsjukdom

Tid: Fredag 31 maj, kl. 09:00-12:30
Plats: Göteborg
Anmälan: Workshop sexuell hälsa och hjärt- och kärlsjukdom - Regionkalendern (vgregion.se)

12 jun: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal

Tid: 12 juni, kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal (vgregion.se)

19 sep: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal

Tid:19 september kl. 08:50-16:00
Plats: Digitalt
Anmälan: SEXIT grundutbildning för elevhälsopersonal (vgregion.se)