Vaccinationer

Regional vaccinationssamordning hanterar planering av vaccinationer inom nationella och regionala vaccinationsprogram. Barnvaccinationer hanteras som tidigare huvudsakligen via Central Barnhälsovård och kommunernas elevhälsa.

1177 - för dig som är invånare eller patient

Informationen på den här webbplatsen riktar sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården och är anpassad efter det. Söker du information som patient eller invånare bör du i första hand besöka 1177.se.

Aktuellt


HPV

Om vaccination mot HPV.

MPR

Om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - MPR

TBE

Om vaccination mot TBE.

Övriga vaccinationer


Kontakt

Om du har frågor om vaccinationer kontakta:

vaccinationssamordning.vgr@vgregion.se