Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och utveckling (FoU)

För dig som arbetar i hälso- och sjukvården finns lokala FoU-enheter dit du kan vända dig om du till exempel har en frågeställning eller hypotes som du vill undersöka i ett vetenskapligt projekt eller utvecklingsarbete. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt stöd i form av projektmedel. Har du en idé (till exempel ny produkt, tjänst, metod eller process) som du tror kan leda till förbättringar i hälso- och sjukvården och för patienten, vänd dig gärna till Innovationsplattformen.

Innovations-plattformen

Stöttar medarbetare och verksamheter som vill utveckla innovativa idéer. Ansvarar för utlysningen av medel ur Innovationsfonden.

Akademistatistik

Möjlighet till statistisk och hälsoekonomisk konsultation, gratis och till subventionerat pris för forskare anställda i VGR.

Projektdatabas FoU i VGR

Uppdatering pågår av årsstatistik för 2021

Du som är forskningsaktiv och är anställd i VGR eller i vårdverksamhet med avtal med VGR, ska registrera dig i projektdatabasen FoU i VGR (Researchweb). Är du registrerad sedan tidigare, ska du fortlöpande se över och uppdatera dina uppgifter i CV och projektbeskrivningar m.m. 

För att få en samlad bild av forskning och utveckling använder Västra Götalandsregionen projektdatabasen FoU i VGR. I databasen ska forskare registrera uppgifter om arbetslivserfarenhet, akademiska meriter, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. För att den statistik som tas ur databasen ska vara korrekt är det viktigt att varje forskare kontinuerligt ser över och uppdaterar sina uppgifter.

Mer information om projektdatabasen

Till projektdatabasen FoU i VGR

FoU-guider i Västra Götalandsregionen

Per Albertsson

Regional FoU-chef hälso- och sjukvård
Senast uppdaterad: 2016-05-09 15:30