Söka medel till forskning och innovation

Ska du göra en forskningsstudie kan du söka projektmedel. Ibland är det även möjligt att söka separata bidrag till kostnader i samband med förberedelser som etikprövning eller för att presentera resultat på en konferens. Vill du söka medel från externa anslagsgivare till exempel EU:s ramprogram finns möjlighet att få hjälp att hitta lämpliga utlysningar och stöd för att utforma en konkurrenskraftig ansökan.

Villkoren skiljer sig mellan olika anslagsgivare och målgrupperna kan variera. Här nedan kan du se vilka anslag som finns. Du hittar även länkar till rådgivning inför ansökan till externa anslagsgivare, nationella och internationella.

Länkar

ALF- och TUA-medel (tillsammans med Sahlgrenska Akademin)

ALF-medel

Projektmedel till patientnära klinisk forskning som kan sökas av den som är docent och anställd inom Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin.

Mer information om utlysningar av ALF-medel och länkar till ansökningsformulär m.m.

TUA-medel

Projektmedel till klinisk forskning inom tandvård (Odontologi) som kan sökas av doktorer, docenter och professorer med anknytning till Institutionen för Odontologi, Göteborgs Universitet och/eller Folktandvården Västra Götaland.

Länk till mer information om TUA-medel och ansökningsformulär


Regionala FoU-medel

Projektmedel till regionala samarbetsprojekt

Riktar sig till patientnära klinisk forskning och kan sökas av anställda i hela regionorganisationen eller anställda hos vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen. Vetenskapligt samarbete mellan arbetsplatser i är ett grundläggande villkor. 

Länk till mer information och ansökningsformulär

Projektmedel Hälsopromotion i Västra Götaland -  tandvård och folkhälsa

Bidragen är avsedda för forskning om och utveckling av förebyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete riktat mot svaga socioekonomiska. Bidrag kan även sökas för epidemiologisk forskning med ett hälsofrämjande perspektiv och för forskning för att öka kunskapen kring migration och tandhälsa hos barn och unga.

Länk till mer information om bidragen och ansökningsformulär


FoU-medel från lokala anslagsgivare

De lokala FoU-råden riktar sig till medarbetare inom sitt geografiska område. Utöver projektmedel kan råden ge bidrag till bland annat kursavgifter, språkgranskning, framställning av posters med mera.  Det kan också finnas andra lokala anslagsgivare inom de geografiska områdena.

Fyrbodal

Lokala FoU-rådet Fyrbodal

Göteborg och södra Bohuslän

Lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän

Skaraborg

Lokala FoU-rådet Skaraborg

FoU-beredningsgruppen Skaraborgs sjukhus

Skaraborgsinstitutet

Södra Älvsborg

Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg


Forskarstöd Habilitering & Hälsa

Det finns tre olika former av anslag att söka för anställda inom Habilitering & Hälsa:

  • Planeringsmedel för att skriva fram en forskningsplan/doktorandplan
  • Doktorandbidrag om max 20 procent av tjänst (motsvarande lön)
  • Meriteringsmedel för disputerade

Utförlig information om de olika formerna av stöd


Innovationsfonden

Innovationsfonden är en permanent satsning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen som avsätter 20 miljoner kronor per år till innovationsarbeten. Pengarna ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.

Mer information om innovationsfonden och hur du söker medel ur den:

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/varden/innovationsfonden/


Rådgivning inför ansökan om anslag från externa anslagsgivare


Regional FoU-chef hälso- och sjukvård

Projektdatabasen FoU i VGR

Samlad information om pågående forskning i VGR

Du som är forskningsaktiv och är anställd i VGR eller i vårdverksamhet med avtal med VGR, ska registrera dig i projektdatabasen FoU i VGR (Researchweb). Är du registrerad sedan tidigare, ska du fortlöpande se över och uppdatera dina uppgifter i CV och projektbeskrivningar m.m. 

För att få en samlad bild av forskning och utveckling använder Västra Götalandsregionen projektdatabasen FoU i VGR. Från databasen kan VGR ta fram statistik om bland annat akademisk kompetens, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. Urval kan göras för olika år och på organisatoriska nivåer, till exempel för enskilda verksamheter eller hela förvaltningar.

Enskilda verksamheter kan använda information från Projektdatabasen FoU i VGR för att presentera den forskning som pågår på arbetsplatsen för en bredare krets. Det sker via en speciell funktion kopplad till digitala informationsskärmar som kan sättas upp i till exempel väntrum eller andra lokaler där patienter och medarbetare vistas.

Mer information om Projektdatabasen FoU i VGR

Mer information om digitala informationsskärmar och hur de installeras