Lymfödemmottagning Göteborg

Lymfödemmottagningen ansvarar för att behandla lymfödem hos vuxna patienter med diagnosticerade primära och sekundära lymfödem. Mottagningen vänder sig till boende i Göteborg. Lymfödemmottagning Göteborg har ett litet uppdrag med totalt 1,0 tjänst som medicinsk lymfterapeut, vilket är en specialitet utöver legitimation.

Kom i kontakt med oss

Från och med 1 april 2024 är Lymfödemmottagning Göteborg flyttad till Rehabmottagning Högsbo vid Högsbo Närsjukhus, Sjukhusen i väster.

Besöksadress för patienter

Högsbo närsjukhus
Lilla Kapplandsgatan 10
421 37 Västra Frölunda

Adress Rehabmottagningen


Intern adress:
Högsbo närsjukhus
Rehabmottagningen
Sjukhusen i väster

Extern adress:
Rehabmottagningen
Högsbo närsjukhus
Sjukhusen i väster
Box 30110
400 43 Göteborg

Mottagningen arbetar endast på läkarremiss eller efter överrapportering från tidigare behandlande lymfterapeut inom slutenvård.

Funktionsbrevlåda: lymfodemmottagninggbg@vgregion.se

Telefonnummer till rehabmottagningen: 031- 342 51 80 eller kontakt genom 1177 under Rehabmottagning Högsbo.

Läs mer

 • Remiss

  Mottagningen arbetar endast på läkarremiss eller efter överrapportering från tidigare behandlande lymfterapeut inom slutenvård. Legitimerad läkare ska medverka alternativt konsulteras vid diagnosticering av lymfödem då medicinskt underlag för kompression krävs för behandling. Det är viktigt att rätt diagnos är ställd ur differentialdiagnostisk synpunkt.

 • Hur uppstår ett lymfödem?

  Om en mekanisk skada uppstått på lymfsystemets kärl eller dess lymfknutor blir den normala transportkapaciteten nedsatt. Lymfsystemet kan då inte alltid ta hand om eller öka sin transportkapacitet och den lymfpliktiga lasten ökar i vävnaden. Defekten kan vara medfödd (primär) eller orsakad av en känd skada (sekundär) och kan leda till svullnad som i förlängning kan orsaka ett lymfödem.

 • Primära lymfödem

  Orsaken till ett primärt lymfödem är en medfödd störning eller svaghet i lymfkärlen.

 • Sekundära lymfödem

  Sekundära lymfödem är vanligare än primära lymfödem. Sekundära lymfödem beror på att lymfknutor eller lymfkärl har tagits bort eller skadats.

 • Behandling

  Behandling av lymfödem sker med Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och består av en kombination av behandlingar och åtgärder som sker i två faser.

 • Utanför lymfödemmottagningens uppdrag

  Lymfödemmottagnings uppdrag omfattas inte av ödem orsakat av annat än lymfödem, vilket innebär att mottagningen inte kan ta emot ödem orsakat av exempelvis venös insufficiens, inaktivitets ödem, obesitas, graviditet eller lipödemrelaterade komplikationer.

Kontakt

Från och med 1 april 2024

Enhetchef: Eva Larsson
Telefon: 072-205 94 52
E-post: eva.i.larsson@vgregion.se

----------------------------------------------
Funktionsbrevlåda: lymfodemmottagninggbg@vgregion.se
Telefon: 010-435 81 90
(läs in meddelande på telefonsvararen)