Vårdgivarwebben

MittVaccin

Nytt journalsystem för att hantera vaccinationer för sjukhusförvaltningar och privata vårdgivare.

Regional kunskapsstyrning

Bästa tillgängliga kunskap ska ge patienterna bästa möjliga vård vid varje tillfälle, var de än behandlas.

Aktuellt: Sök medel från Innovationsfonden

Från den 22 november kan du som arbetar inom regionfinansierad hälso- och sjukvård ansöka om medel för att exempelvis undersöka behov, testa, utveckla eller utvärdera en ny lösning.

Nyheter


Nyheter från Sortimentsrådet Läkemedel