Vårdgaranti och valfrihet i vården

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att uppnå vårdgarantin och strävar efter att patienter ska få rätt vård i rätt tid. Vårdgarantin anger hur lång tid patienterna som längst ska behöva vänta för att få kontakt med vården.

Patienter som har frågor om vårdgaranti och vill undersöka sin möjlighet att få vård hos annan vårdgivare ska i första hand vända sig till mottagningen där de väntar eller till sjukhusets kontaktfunktion, knappval 1 på telefon
020 44 55 55.

Patienter har även möjlighet att vända sig till Vårdgarantiservice, knappval 3 på telefon 020 44 55 55. Vårdgarantiservice svarar på frågor om vårdgaranti och kan inom vissa områden lotsa patienter vidare till annan vårdgivare med bättre tillgänglighet. Vårdgarantiservice kan inte svara på frågor om väntetid eller göra några medicinska bedömningar, utan hänvisar till aktuell mottagning för svar.

Patienter som har frågor om valfrihet väljer knappval 2 på telefon
020 44 55 55.

Om patienten har en e-legitimation kan de också få kontakt genom att logga in i 1177 e-tjänster.

Läs mer på 1177.se:
Vårdgaranti
Valfrihet

Dokument som rör vårdgaranti och valfrihet

Handboken för vårdgaranti och valfrihet är ett stöd i hantering i frågor som rör vårdgaranti och valfrihet. Informationsbroschyren om vårdgaranti och valfrihet kan med fördel skickas till patienten i samband med resultatet av remissbedömningen.

Handbok vårdgaranti och valfrihet i vården

Informationsbroschyr om vårdgaranti och valfrihet (i A5-format)

Informationsbroschyr om vårdgaranti och valfrihet (i A4-format)

Utbildningsmaterial vårdgaranti

Utbildningsmaterial valfrihet

Informationsblankett till patient vid remittering

Frågor

Vårdgivare som har frågor om vårdgaranti och valfrihet mejla till: koncernkontoret.vardgarantiservice@vgregion.se