Kontaktuppgifter till politiker

Politikerregistret innehåller uppgifter om alla politiker i Västra Götalandsregionen.

Politikerna väljs för en mandatperiod. I många politiska nämnder och styrelser finns ersättare som går in om en ordinarie ledamot får förhinder.

Förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Listan innehåller nämnder och styrelser och andra politiska organ där Västra Götalandsregionen har politiska representanter. Via länkarna kan du se vilka politiker som sitter i respektive nämnd/styrelse och även hitta deras kontaktuppgifter. Söker du efter en specifik person kan du använda sökfunktionen: Sök förtroendevalda.