Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanträdestider

Kalendern nedan visar sammanträdestiderna för politiska möten de kommande veckorna, förutsatt att mötet finns inlagt i Regionkalendern. För årets samlade sammanträdestider för nämnder och styrelser, se kalendern på respektive webbsida, under Politisk organisation.

Sammanträdestider i Regionkalendern

26
okt

Regionfullmäktige dag 2/2

Plats: Digitalt och Regionens hus
Ort: Göteborg
26
okt

Regionfullmäktige

Plats: Digitalt och Regionens hus
Ort: Göteborg
27
okt

Sammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
27
okt

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Lokal 1.308A, Regionens Hus, Göteborg
Ort: Göteborg
27
okt

styrelsen för Närhälsan

Plats: Kungshöjd konferens, kaserntorget 11A
Ort: Göteborg
27
okt

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
28
okt

Styrelsen för NU-sjukvården

Plats: Ledningsrummet, NÄL/distansmöte
Ort: Trollhättan
28
okt

Tandvårdsstyrelsen

Plats: Digitalt möte
Ort: Göteborg
28
okt

Sammanträde med styrelsen för kulturutveckling

Plats: Digitalt mötesrum
Ort: Göteborg
28
okt

Sammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: Havsörnen - Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
28
okt

Sammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Sessionssalen
Ort: Vänersborg
28
okt

Sammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Fristad folkhögskola
Ort: Borås
28
okt

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Plats: Regionens Hus, Billingen
Ort: Skövde
28
okt

Styrelsen för Regionhälsan

Plats:
Ort: Göteborg
29
okt

Styrelsemöte - styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Plats: Sammanträdeslokal Bertil Söderling samt digitalt
Ort: Borås
29
okt
29
okt

Fastighetsnämnden

Plats: Residenset Vänersborg, lokal Sessionssalen
Ort: Vänersborg
29
okt

Sammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: RHS lokal Billingen
Ort: Skövde
29
okt

Kollektivtrafiknämnden

Plats: Regionens hus
Ort: Göteborg
29
okt

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Plats: Biblioteket Trädgårdskontoret
Ort: Göteborg
09
nov

Regionstyrelsen

Plats: Regionens hus
Ort: Göteborg
09
nov

Beredningen för forskning och utveckling

Plats: Sessionssalen, Vänersborg alt. digitalt
Ort:
10
nov

Sammanträde hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Plats: Sessionssalen
Ort: Vänersborg
11
nov

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
15
nov

Presidium naturbruksstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
17
nov

Revisorskollegiet sammanträde

Plats: Regionens Hus Vänersborg, lokal Framtiden
Ort:
18
nov

Servicenämnden

Plats: Residenset Vänersborg, sessionssalen
Ort: Vänersborg
18
nov

Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Plats: Regionens Hus, Tågvärden
Ort: Göteborg
18
nov

Personalutskottet

Plats: Residenset, Vänersborg
Ort: Vänersborg
18
nov

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
19
nov

Sammanträde omställnings- och samordningsberedningen

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
19
nov

styrelsen för Närhälsan

Plats: Kungshöjd konferens, kaserntorget 11A
Ort: Göteborg
22
nov

Sammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
23
nov

Sammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
23
nov

Ägarutskottet

Plats: Residenset, Vänersborg
Ort: Vänersborg
23
nov

Sammanträde för beredningen för externa relationer

Plats: Kupén, regionens hus, Göteborg & Sessionssalen Regionens hus, Vänersborg samt digitalt
Ort: Vänersborg
24
nov

Tandvårdsstyrelsen

Plats: Regionens hus
Ort: Göteborg
24
nov

Revisorskollegiet sammanträde

Plats: Regionens Hus Vänersborg, lokal Framtiden
Ort:
24
nov

Naturbruksstyrelsen

Plats: Naturbruksskolan Sötåsen
Ort: Töreboda
25
nov

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Lokal 1.309A, Regionens hus, Göteborg
Ort: Göteborg
26
nov

Styrelsemöte - styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Plats: Sammanträdeslokal Bertil Söderling samt digitalt
Ort: Borås
26
nov

Sammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: RHS lokal Billingen
Ort: Skövde
26
nov

Sammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Sessionssalen
Ort: Vänersborg
26
nov

Sammanträde södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Fristad folkhögskola
Ort: Borås
30
nov

Regionfullmäktige

Plats: Digitalt
Ort:
01
dec
01
dec

Fastighetsnämnden

Plats: Stationshuset konferens, lokal Kupén
Ort: Göteborg
01
dec

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
02
dec

Styrelsen för NU-sjukvården

Plats: Ledningsrummet, NÄL/distansmöte
Ort: Trollhättan
02
dec

Miljönämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
02
dec

Styrelsen för Regionhälsan

Plats:
Ort: Göteborg
03
dec

Kulturnämndens sammanträde

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
03
dec
07
dec

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Residenset, Sessionssalen
Ort: Vänersborg
08
dec

Revisorskollegiet sammanträde

Plats: Regionens Hus Vänersborg, lokal Framtiden
Ort:
08
dec

Personalutskottet

Plats: Residenset, Vänersborg
Ort: Vänersborg
08
dec

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
09
dec

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
10
dec

Sammanträde hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Plats: Sessionssalen
Ort: Vänersborg
13
dec

Sammanträde Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
14
dec

Regionstyrelsen

Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
14
dec

Beredningen för forskning och utveckling

Plats: Sessionssalen, Vänersborg alt. digitalt
Ort:
14
dec

Digitaliseringsberedningen

Plats: Blå Salongen, Vänersborg alt. digitalt
Ort:
15
dec

Tandvårdsstyrelsen

Plats: Regionens hus
Ort: Göteborg
15
dec

Sammanträde norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Sessionssalen
Ort: Vänersborg
15
dec

Ägarutskottet

Plats: Residenset, Vänersborg
Ort: Vänersborg
16
dec

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Smaragden, Ailngsås lasarett
Ort: Alingsås
16
dec

Styrelsemöte Göteborgs botaniska trädgård

Plats: Biblioteket Trädgårdskontoret
Ort: Göteborg
17
dec
17
dec

Sammanträde med styrelsen för kulturutveckling

Plats: Digitalt mötesrum
Ort: Skövde
17
dec

Sammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: Residenset Marieholm i
Ort: Mariestad
17
dec

Kollektivtrafiknämnden

Plats: ej klart
Ort:
17
dec

Servicenämnden

Plats: Regionens hus Göteborg, lokal Rallaren
Ort: Göteborg
17
dec

styrelsen för Närhälsan

Plats: Kungshöjd konferens, kaserntorget 11A
Ort: Göteborg
17
dec

Arvodesberedningen

Plats: Residenset
Ort: Vänersborg
17
dec

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
20
dec

Sammanträde västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats: RHG lokal Lejonet
Ort: Göteborg
22
dec

Styrelsemöte - styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Plats: Sammanträdeslokal Bertil Söderling samt digitalt
Ort: Borås
18
jan

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
24
jan

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
28
jan

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasrett
Ort: Alingsås
28
jan

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
01
feb

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: Lokal Kupén i RHG
Ort: Göteborg
01
feb

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
02
feb

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Uddetorp
Ort: Skara
03
feb

Fastighetsnämnden

Plats: Skaraborgs sjukhus Skövde, lokal Insikten 1
Ort: Skövde
04
feb

Sammanträde styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Plats: Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
08
feb

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
10
feb

Miljönämnden

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
15
feb

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
18
feb

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
22
feb

Regionfullmäktige

Plats: Meddelas senare
Ort:
24
feb

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Stora Skillnaden, Angereds Närsjukhus
Ort: Angered
01
mar

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
08
mar

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: Lokal Spishörnan på SÄS
Ort: Borås
08
mar

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
11
mar

Fastighetsnämnden

Plats: Regionens Hus, lokal Lejonet
Ort: Göteborg
17
mar

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
29
mar

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
31
mar

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Briljanten, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
04
apr

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
05
apr

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
06
apr

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: Lokal Kupén RHG
Ort: Göteborg
07
apr

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
08
apr

Fastighetsnämnden

Plats: Norra Älvsborgs länssjukhus, lokal Flygeln
Ort: Trollhättan
08
apr

Miljönämnden

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
12
apr

Regionfullmäktige

Plats: Meddelas senare
Ort:
14
apr

Naturbruksstyrelse

Plats: Axevalla Hästcentrum
Ort: Skara
26
apr

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
27
apr

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Havsörnen, Campus Nya Varvet
Ort: Göteborg
28
apr

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
05
maj

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: Lejonet i RHG
Ort: Göteborg
09
maj

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
10
maj

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
17
maj

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
20
maj

Fastighetsnämnden

Plats: Residenset, lokal Sessionssalen
Ort: Vänersborg
20
maj

Naturbruksstyrelse

Plats: Angereds gård
Ort: Angered
24
maj

Regionfullmäktige

Plats: Meddelas senare
Ort:
25
maj

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Magnolian, plan 2, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv
25
maj

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
03
jun

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
07
jun

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
08
jun

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
09
jun

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
13
jun

Regionfullmäktige budget dag 1/2

Plats: Meddelas senare
Ort:
14
jun

Regionfullmäktige budget dag 2/2

Plats: Meddelas senare
Ort:
16
jun

Fastighetsnämnden

Plats: Stationshuset Konferens, lokal Kupén
Ort: Göteborg
16
jun

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Svenljungga
Ort: Svenljunga
16
jun

Miljönämnden

Plats: Lokal meddelas senare
Ort: Göteborg
17
jun

Sammanträde psykiatriberedningen

Plats: Kupén i RHG
Ort: Göteborg
17
jun

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Stora Skillnaden, Angereds Närsjukhus
Ort: Angered
17
jun

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus Göteborg
Ort: Göteborg
28
jun

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
09
aug

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
23
aug

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
25
aug

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Stora Skillnaden, Angereds Närsjukhus
Ort: Angered
29
aug

Fastighetsnämnden

Plats: Stationshuset Konferens, lokal Kupén
Ort: Göteborg
31
aug

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
01
sep

Miljönämnden

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
07
sep

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
13
sep

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
16
sep

Naturbruksstyrelse

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
16
sep

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
20
sep

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
22
sep

Fastighetsnämnden

Plats: Stationshuset Konferens, lokal Kupén
Ort: Göteborg
29
sep

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasarett
Ort: Alingsås
29
sep

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
07
okt

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
11
okt
13
okt

Miljönämnden

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
14
okt

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
14
okt

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
18
okt

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
18
okt

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
20
okt

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Sötåsen
Ort: Töreboda
25
okt

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
25
okt

Regionfullmäktige nyvalda

Plats: Meddelas senare
Ort:
27
okt

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Stora Skillnaden, Angereds Närsjukhus
Ort: Angered
31
okt

Fastighetsnämnden

Plats: Södra Älvsborgs sjukhus Borås, lokal Erik Bartholdson B-sal
Ort: Borås
08
nov

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
10
nov

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Lejonet, Regionens hus
Ort: Göteborg
14
nov

Presidium naturbrukstyrelsen

Plats: Regionens Hus
Ort: Skövde
15
nov

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
23
nov

Naturbruksstyrelse

Plats: Naturbruksskolan Uddetorp
Ort: Skara
24
nov

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Smaragden, plan 1, Alingsås lasrett
Ort: Alingsås
29
nov

Regionfullmäktige

Plats: Meddelas senare
Ort:
02
dec

Miljönämnden

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
05
dec

Fastighetsnämnden

Plats: Stationshuset Konferens, lokal Kupén
Ort: Göteborg
06
dec

Beredningen för mänskliga rättigheter

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
06
dec

Beredningen för hållbar utveckling

Plats: Regionens hus, Lejonet
Ort: Göteborg
09
dec

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Plats: Plats meddelas via kallelsen
Ort: Göteborg
09
dec

Regionutvecklingsnämnden

Plats: Sessionssalen, Residenset
Ort: Vänersborg
13
dec

Regionstyrelsen

Plats: Meddelas senare
Ort:
15
dec

Styrelsen för Sjukhusen i väster

Plats: Magnolian, plan 2, Kungälvs sjukhus
Ort: Kungälv

Senast uppdaterad: 2016-07-13 14:08