Aktuella regionala styrdokument

Här finns regionövergripande styrdokument som gäller samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen.

Letar du efter styrdokument för hälso- och sjukvården? Dessa finns samlade på Vårdgivarwebben och sidan Styrande dokument hälso- och sjukvård

En del av ledningssystemet

Styrande dokument är en del av Västra Götalandsregionens ledningssystem. Läs mer om ledningssystemet här: Västra Götalandsregionens ledningssystem

Sök dokument

Fritextsök styrande och redovisande dokument i Hitta dokument

Vision

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Vision

Måldokument

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet. Flera av dokumenten har Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter, som statliga verk, högskolor och universitet och den ideella sektorn.

Måldokument

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Budget 2023

Allmänna handlingar och arkiv

Digitalisering

Ekonomi och inköp

E-post

Folkhälsa

Föreningar- bidrag och medlemskap

Hälso- och sjukvård

Styrning och ledning

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kommunikation och externa relationer

Krisberedskap och säkerhet

Kultur

Miljö

Social hållbarhet

Personal

Regional utveckling

Ärendeberedning

Katrin Urbäck