Områden - det här jobbar vi med

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är lång­siktigt strategiskt och omfattar utveckling inom dessa områden med exempel på frågor:

Innovation

Forskning, innovationsmiljöer, entreprenörskap.

Kompetens

Kompetensomställning, livslångt lärande, matchning.

Kultur

Kulturverksamheter, kulturstöd, demokrati.

Näringsliv

Entreprenörskap​, etablering, företagsstöd, platsutveckling.

Västra Götaland i EU

VGR medverkar i flera EU-program främst genom sammanhållningspolitiken och deltar i satsningar och projekt med stor betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.

Så hänger det ihop 

Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den regionala utvecklingen i Västra Götalands län

Vi har antagit fyra program för hållbar omställning för att bidra till genomförandet av strategin. De ska ta oss närmre målet att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställningen till hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 

Programmen samlar och riktar insatser som driver på omställningsarbetet till exempel genom våra fyra kraftsamlingar. Regional utvecklingsstrategi VG2030.

Relaterat innehåll

Vårt uppdrag

Alla som bor och arbetar i Västra Götaland ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Tillsammans med andra samhällsaktörer skapar vi ett Västra Götaland ska vara attraktivt för dig att bo, arbeta och leva i.