Politisk organisation

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt nämnder, styrelser, utskott och beredningar.

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling. Nämnder, styrelser, utskott och beredningar är underställda fullmäktige.

 

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen

Direkt under regionfullmäktige finns regionstyrelsen, som leder det politiska arbetet i Västra Götalandsregionen.