Om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Det här gör VGR

VGR ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Styrande dokument

Styrdokument som gäller samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen.

Statistik och analys

Här hittar du fakta, statistik och analyser om befolkning, hälsoläge, konjunktur, arbetsmarknad med mera, i Västra Götaland.

Filmer om Västra Götalandsregionen

Dokumentärer om Västra Götalandsregionens skiftande verksamhet. I serien ”En del av Västra Götalandsregionen” berättar patienter, besökare, elever, resenärer om sina möten med bland annat sjukvården, kulturverksamheter, skolor och kollektivtrafiken. I filmen ”Drivkrafter” berättar medarbetare om glädje och stolthet i jobbet.
Se samtliga filmer här