Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Söka stöd

Händer skriver på ett tangentbord.

Här hittar du information om olika former av stöd som går att söka från Västra Götalandsregionen (VGR), vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Västra Götalandsregionen har olika roller inom området regional utveckling. En roll är att fördela stöd till projekt, företag och organisationer som vill vara med att bidra till att vi tillsammans kan nå gemensamma mål för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktig hållbar utveckling i Västra Götaland.

De medel som VGR kan fördela består av:

  • statliga medel som följer av VGR:s uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig
  • regionala skatteintäkter som våra folkvalda politiker har beslutat ska användas till regionala utvecklingsinsatser 

Olika former av stöd 

Frågor med anledning av coronavirusinfektion covid-19

Projekt och verksamheter med stöd från VGR kan påverkas av den rådande situationen så att det blir svårt nå uppsatta projektmål och indikatorer. Skäliga kostnader för inställda arrangemang och resor är stödberättigade. Intäktsbortfall och eventuell revidering av projektbudget hanteras som vanligt i dialog med ansvarig handläggare.
Kontaktuppgifter finns i anslutning till varje program/område.

Covid-19 och näringslivet

Covid-19 och näringslivet

Information med anledning av coronavirus-infektion covid-19 till näringsliv, samarbetspartners och projektägare med stöd från regional utveckling, Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2022-09-14 07:43